Ionto หน้าใส

ผลักวิตามินให้เข้าสู่ชั้นผิวส่วนลึกด้วย เทคโนโลยี Ionto

ผลักวิตามินให้เข้าสู่ชั้นผิวส่วนลึกด้วย เทคโนโลยี Ionto

ผลักวิตามินสู่ผิวล้ำลึกด้วยการใช้ประจุไฟฟ้าเป็นบริการขั้นพื้นฐานเพื่อผิวกระจ่างใสจากอาหารหลากชนิด เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น

Posted in Facial Treatment.