Chelation Therapy

Chelation Therapy (ล้างพิษหลอดเลือด)
การทำคีเลชั่นบำบัด เพื่อขจัดสารพิษ และโลหะหนักในร่างกาย 
โลหะหนักในร่างกาย

โลหะหนักในร่างกาย

คือการให้ยาหรือสารเคมีเข้าไปในร่างกายเพื่อกำจัด สารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารหนูและสารโลหะที่ที่อยู่ในภาวะเป็นพิษต่อร่างกาย ไปเกาะที่หลอดเลือด หรืออวัยวะต่างๆ  ให้ออกจากร่างกายซึ่งสารเหล่านี้ได้รับเข้าสู่ร่างกาย แพทย์และ นักวิชาการทั่วโลกจึงได้พัฒนาศาสตร์ที่เรียกว่า “คีเลชั่นบำบัด” โดยแพทย์จะทำการให้น้ำยาทางเส้นเลือด ซึ่งจะใช้เวลาต่อครั้งประมาณ 2 ชั่วโมง โดยที่ระหว่างการให้ยานั้น สามารถรับประทานอาหาร หรือดูทีวี ได้
คีเลชั่นเหมาะสำหรับบุคลคลกลุ่มนี้
– ผู้ที่มีสารพิษโลหะหนักสะสมในร่างกาย
– ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการอุดตันของหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดสูง อุดฟันด้วยโลหะอะมัลกัม
– ผู้ที่มีระดับอนุมูลอิสระสูง เช่น ดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือคนในบ้าน ในที่ทำงานสูบบุหรี่ ฯลฯ
ประโยชน์และผลที่จะได้รับ
–  ลดการอุดตันในหลอดเลือดทั้งในสมองและหัวใจ
–  ลดการเกิดโรคหัวใจกำเริบ
–  ลดความดันโลหิต
–  ลดอาการอักเสบของผิวหนัง
–  ลดการเกิดข้ออักเสบ
–  ลดอาการหอบหืด ภูมิแพ้
–  ระบบการหมุนเวียนโลหิตทั่วไปดีขึ้น (เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจ,มือและเท้า ฯลฯ
–  ช่วยให้ประสาทการรับรู้ต่างๆ เช่น รสชาติ ภาพ เสียงดีขึ้น
–  บรรเทาอาการเหน็บชา
–  ระบบการทำงานของปอดดีขึ้น
–  ลดโอกาสเกิดมะเร็ง
–  ลดระดับไขมันในเลือด
–  ลดโอกาสสูญเสียอวัยวะ
–  เพิ่มมวลกระดูก
–  คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ดีขึ้น
–  ช่วยให้สมองแจ่มใส ช่วยให้ความจำดี
–  บรรเทาอาการอัลไซเมอร์
–  ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ
–  ช่วยให้อาการอ่อนเพลียเรื้อรังหมดไป
หลอดเลือดจะสะอาดขึ้น เมื่อกำจัดสารโลหะหนัก หรือของเสียต่างๆออกไป

หลอดเลือดจะสะอาดขึ้น เมื่อกำจัดสารโลหะหนัก หรือของเสียต่างๆออกไป

Posted in Anti-Aging Program.